DERNEĞİN AMACI


Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir.

Çağımızda ortaya çıkan bilimsel ve teknolojik gelişmeler bireyin, toplumun sürekli gelişmesini kaçınılmaz hale getirmiştir.
Bugünden yarının ihtiyaç ve sorunlarının saptanması ve bunlara en etkili çözüm yollarının bulunması her insanın ve kurumun sorumluluk alanları içerisindedir.

Toplum yaşamında Spor..!
• Neden Spor ?
• Spor,kişinin ruh ve beden sağlığını güvence altına alan,onun topluma uyumunu sağlayan, günlük hayatın gerginlik ve sürtüşmeleri ortadan kaldıran bir araçtır.
• Spor“ İnsanın doğasında bulunan saldırganlık güdüsünü denetim altına alan dostça rekabet ortamı sağlayan bir gereksinimdir.
• Sporun ilk etaptaki yararı günlük yaşantıda kondisyonu arttırmasıdır. Bu kondisyonun artması sonucunda, insan vücudunun daha az yorularak iş yapmasını sağladığı bilinmektedir.

İnsan ve Öfke .
Öfke Nedir? Öfke istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen son derece doğal ve insani bir tepkidir.

Özel Güvenliğin Amacı; kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette olmak üzere; kanun ile korunmasına izin verilen hak ve hürriyetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla, kanundaki koşullara uygun olarak alınan özel güvenlik tedbirleridir.

Güvenlik Ve Savunma Sporları Eğitim merkezi kurucuları olarak Özel güvenlik ,yakın koruma ve anti terör eğitimlerine katılarak almış olduğumuz profesyonel eğitimler sonucunda edindiğimiz bilgi ve becerileri,
Kişi ve kuruluşlara güvenliği tehlikede olan kişi ve kişilerin bire bir güvenliğini sağlayarak aile ve iş hayatlarına odaklı mutlu bireyler olmalarını sağlamaktır…

‘Güvenlik Ve Savunma Sporları Eğitim merkezi’ en iyi teknik /teorik ve pratik donanımlara sahip olacak (özel güvenlik,zabıta,polis,cte,jandarma ) personelin ileri seviye eğitimlerini sağlamak için çalışmalar yürütmektedir.

Görevlilerimizin görev yaparken karşılaştıkları şiddet olayları karşısında yapabilecekleri yine kanunlar nezdinde hareket etmeleri gerçeğidir.

Eğitiminin amacı;
Olaya sebebiyet veren kişileri etkisiz hale getirme esnasında her iki tarafta zarar görmeden asayişin temini sağlanacak olmasıdır.
Bilgi ve teknik eğitim eksikliğinden kaynaklanan yanlış müdahale ve orantısız güç kullanılması suretiyle toplumdaki prestij kaybı engelleneceği gibi saygı duyulur bir duruma gelinecek ve görevle ilgili hedeflenen amaçlara ulaşmak çok daha kolay bir şekle gelmesi sağlanacaktır.

1-Kişiye doğal reflekslerini eğitme ve geliştirme becerisi kazandıracaktır.
2-Kişi farklı fiziksel tehdit durumlarında uygulayabileceği basit fakat etkili tekniklerden oluşan bir savunma yeteneğine sahip olacaktır.
3-Karşılaşılan fiili durumlarda, nefsi müdafaa kapsamında kendini koruyabilecektir.
4- Saldırgana hamlelerini devam ettirme imkanı vermeden, saldırıyı başladığı yerde bitirebilecektir.
5- Olaya sebebiyet veren kişilere zarar vermeden de müdahaleleri sonlandıracaktır.
6-Kişinin mevcut olaylara daha özgüvenli ve cesaretli olarak yaklaşmaları sağlayacaktır.
7- beceri artırma, çabuk karar verme,hızlı müdahale, refleks geliştirme, psikolojik rahatlık vb kazanımlar kişinin mutlu olarak yaşamını devam ettirmesine katkı sağlayacaktır.
Kurumsal olarak düşündüğümüzde; Rekabet gücünü ve piyasada devamlılığını artıracaktır.
‘Güvenlik Ve Savunma Sporları Eğitim merkezi’

 

 
 
Yönetim Kurulu
Üyelik Koşulları
Özel Güvenlik Kanun ve Yönetmeliği
Sınav Soru Ve Cevapları
Fotoğraf Galerisi
Savunma Sporları Eğitimi
Üye Ol

 
 
 
 
 
Tüm Hakları Saklıdır. | All Rights Reserved | Copyright © 2007 - 2013 | Designed by Yön Ajans